Philia

Onder geleide van de Philia

In de haptonomische literatuur komt ‘liefde’ voor in het het griekse woord ‘philia’ dat is afgeleid van het werkwoord ‘philein’, ofwel liefhebben. Veldman spreekt in dit verband over de ‘haptonomische gidsende Philia’ (Haptonomie, p. 385). Het is zijn opvatting dat de haptonomische hulpverlener wordt geleid door de philia als zijn gids.

Het fundamentele belang van philia onderstreept hij enerzijds door dit woord consequent met een hoofdletter te schrijven, anderzijds door het een grondhouding te noemen. De ‘gidsende Philia’, schrijft Veldman, ‘is de grondhouding die van de haptonomische hulpverlener dient te worden gevergd’ (Haptonomie, p. 385).

Het woord ‘grondhouding’, een filosofisch begrip, heeft niet dezelfde betekenis als  ‘beroepshouding’. De laatste gaat, kort gezegd, over hoe je je gedraagt in het beoefende beroep, terwijl grondhouding doelt op de grond of basis dat de uitoefening van een beroep, als juist dit specifieke beroep, mogelijk maakt.

Philia is niet oorzaak, geen van buitenaf en toevallig inwerkende kracht, maar een van binnen de begeleidende en therapeutische praktijk van de haptonomie altijd al aanwezige kwaliteit.

Behalve  mogelijkheidsvoorwaarde bevat de gidsende philia als grondhouding ook een morele verplichting (eis), in genoemd citaat uitgedrukt met ‘dient te worden gevergd’. De haptonomische hulpverlener kan de grondhouding niet naar eigen goeddunken en willekeur zomaar aannemen of afleggen. Als je hulpverlening beoefent in de zin van haptonomie, dan moet je van deze grondhouding uitgaan, er over beschikken. In morele zin is ‘het zich laten leiden door de philia’ niet alleen verplichting; het is ook een ideaal dat moet worden nagestreefd.

Hierboven is het fundamentele belang van philia of liefde in de haptonomie i.c.  haptotherapie kort aangegeven. Dit grondbegrip van de haptonomie wordt echter nauwelijks gethematiseerd. Veldman heeft philia op enkele plekken in zijn werk behandeld, maar de uitwerking is beperkt en dan vaak ook nog verwarrend.

In deze nascholing staat de philia, ofwel liefde, centraal en onderzoeken de deelnemers zelf de betekenis van liefde als grondhouding voor de haptotherapeutische praktijk. Als zodanig is de nascholing een theoretische verdieping van het beroep.

De nascholing is bedoeld voor haptotherapeuten die, naast de liefde voor hun werk, ook liefde als grond en ideaal van hun beroep willen onderzoeken en uitdiepen.      

Werkvorm is het socratische gesprek, een gezamenlijk filosofisch onderzoek naar de  betekenis van liefde in de haptonomie. Hierbij zal ook gekeken worden naar de praktische betekenis van dit grondbegrip voor de haptotherapeutische praktijk. Uitgangsvraag van deze nascholing, en de vraag die deelnemers onderzoeken en proberen te beantwoorden is:

Wat is de betekenis van liefde in de haptotherapie?

Docent: Drs. P. Peters, filosoof en GZ-haptotherapeut                                                  1.

Praktische informatie

  • Doelgroep: GZ-haptotherapeuten.
  • De nascholing bestaat uit één dag van 09.30 tot 17.00 uur. Dezelfde scholing wordt  op meerdere dagen aangeboden. Van de hieronder vermelde data kiest u er dus één .
  • Data: ma. 12 maart , do. 12 april , wo. 30 mei , do. 18 oktober , wo. 21 november of  ma. 10 december 2018.
  • Aantal deelnemers: 6-8 personen (= min-max)
  • Lokatie: MonQui, Stationsweg 19, 5211 TV ‘s-Hertogenbosch. De lokatie is gelegen op 2 minuten loopafstand van het spoorwegstation van ‘s-Hertogenbosch.
  • Kosten: € 230,- per dag (incl. koffie, thee, lekkere koekjes en lunch).
  • Accreditatie VVH: 11 HTD / SBU
  • Na actieve deelname ontvangt u een certificaat.

Voor meer informatie en inschrijven, stuurt u een bericht naar ppdia@xs4all.nl