Haptonomische Sportbegeleiding

Bij sportbeoefening, vooral bij topsport, is een goed functioneren van het lichaam van groot belang. Hoewel een mentale factor zeker aanwezig is, is het sporten een overwegend lichamelijke activiteit die fysieke vaardigheden en kracht vereisen en een zekere lenigheid en handigheid vragen. Op deze punten wordt professioneel en vakkundig getraind.

Vaak wordt echter onderschat, soms zelfs vergeten, dat in de sportbeoefening veel gebeurd op lichamelijk gevoel (bijv. bal aan de voet houden) en intuïtie (bijv. het goede moment kiezen). Hierbij ‘weet’ het lichaam wat het in een bepaalde situatie moet doen, feilloos meestal, zonder na te hoeven denken. Als een sporter gaat denken wat hij moet doen, dan ‘zit ie niet meer in z’n lijf’. Het voor de sporter onmisbare lijfelijke voelen en intuïtie zijn dan verdwenen: de sporter blokkeert.

Het bovenstaande heeft op de eerste plaats slechte prestaties tot gevolg.
Andere gevolgen zijn:

  • Spanning (-en) die een verlammende werking op het lichaam heeft.
  • Angst om te falen
  • Sport, en met alles wat er bij hoort, wordt een obsessie
  • Plezier in de sport gaat weg
  • Geen of weinig zelfvertrouwen
  • Onzekerheid
  • Telkens geblesseerd zijn (‘geheimzinnige’ blessures)

Kern van de haptonomische benadering is de sporter weer in contact te brengen met zijn lichaam. Dat wil zeggen, de sporter weer leren om voelend en tastend om te gaan met zijn omgeving, het materiaal, andere sporters en, op de eerste plaats, met zichzelf. Hierbij wordt gebruik gemaakt van lichamelijke oefeningen en  aanraking. Beide werkvormen zijn gericht op het aanspreken van of het terugbrengen in het gevoel. Zodat een sporter weer kan zeggen: ‘Ik zit lekker in m’n gevoel’.

Het ‘lekker in m’n gevoel of lijf zitten’ is geen modieuze  uitdrukking. Het is de kern van alle lichamelijk bezig-zijn, zowel in het dagelijkse leven als in de sport. Voor de sporter geldt dat het de basis is om tot betere prestaties te komen en plezier te beleven aan wat hij doet.