De Behandeling

Wanneer u met mij een afspraak maakt, dan is de eerste zitting een intake. De bedoeling is, naast persoonlijke kennismaking, bekend te raken met uw probleem of klacht. In de intake kan ik u bovendien wat meer uitleggen over haptotherapie en de behandeling.

Uit dit gesprek moet voor ons beiden de hulpvraag helder worden en doel van behandeling worden vastgesteld. Kernvraag is of haptotherapie u persoonlijk past en de aangewezen begeleiding is voor uw hulpvraag. Wanneer wij dat gezamenlijk van mening zijn,  kan de behandeling starten.

Tijdens behandelperiode spreek ik regelmatig evaluatiemomenten af. Hierin bespreken we de voortgang van het begeleidingsproces, wordt bekeken of begeleiding aan verwachtingen voldoet, wordt de hulpvraag eventueel bijgesteld, etc.

Als haptotherapeut maak ik gebruik van de volgende werkvormen: gesprek, ervaringsgerichte oefeningen en aanraking. Afhankelijk van hulpvraag en fase in het behandelproces wordt bepaald welke vorm wordt ingezet.

Wat je voelt en het hieraan woorden geven, is belangrijk in alle vormen.