Haptotherapie

Haptotherapie is een lichaamsgerichte therapie. Doel is de mens bewust te maken van zijn/haar gevoel en van daaruit van zichzelf in relatie tot zijn omgeving. Dit gebeurt door aanraking van het lichaam. Want door aanraking wordt iemand aangesproken in zijn gevoel en beleving. Kortom, aandacht voor gevoel bevordert zelfinzicht.

Het gevoel is voor de mens een onmisbaar element, omdat het een besef bevat wat voor hem/haar waardevol en belangrijk is in het leven. Zodoende geeft het richting bij het maken van keuzes, beslissingen, e.d.  Niet alleen wordt hierbij duidelijk wie je bent, wat je echte verlangens of behoeften zijn, maar ook wat je hier en nu moet doen om weer macht over je leven te krijgen.

Het uitgangspunt in de haptotherapie is dat alles wat wij doen (in gezin, relatie, werk etc.), en de wijze waarop wij dat doen, in grote mate wordt bepaald door het voelen en hierop wordt afgestemd. Bijvoorbeeld: gevoelens van neer-slachtigheid, angst, woede, onvrede e.d., maar ook onbegrepen lichamelijke of psychische klachten, kunnen er op wijzen dat ‘wat en hoe je doet’  niet in overeenstemming is met je gevoel. Wij zeggen dan dat iemand ‘tegen zijn gevoel ingaat’.

In de haptotherapeutische begeleiding wordt gezocht naar een nieuw evenwicht tussen voelen en doen. Anders gezegd, iemand leren zijn/haar leven beter af te stemmen met wie je in wezen bent en wat je echt bezielt. In de praktijk leidt dit ertoe dat iemand verandert, soms andere wegen inslaat en, niet onbelangrijk, klachten en problemen verdwijnen.

De haptotherapeut leert mensen beter te luisteren naar hun gevoel, gevoelens te verwoorden voor zichzelf en naar de ander en vanuit gevoel te handelen en tot actie over te gaan. Aldus stimuleert en ondersteunt de haptotherapeut de ontwikkeling van mensen tot open en vrije personen.